Spolupráca

Informácie o možnostiach spolupráce s 56.pssk - KVHS

CZE-SVK Battlegroup

Štáty Česká republika (ČR) a Slovenská republika (SR) majú bohatú históriu a behom 20. storočia sa ich vývoj navzájom prepájal. Aj teraz, po niekoľkých rokoch od rozdelenia na samostatné štáty, sa však obe stále podieľajú na vojenskej spolupráci, výcviku a v poslednej dobe i na uzatváraní spoločnej „československej“ Európskej bojovej jednotky.
My vojenskí nadšenci pochádzajúci z ČR a SR, sme preto tiež spojili svoje sily a rozhodli sa pre vzájomnú spoluprácu pri výcviku, akciách, prezentačných príležitostiach a množstve ďalšom.
Radi by sme v mene 56.pssk a CZE-SVK Battlegroup nadviazali spoluprácu s inými podobne orientovanými skupinami venujúcimi sa reenactingu jednotiek AČR a OSSR (ASR). Pre podrobnejšie informácie ohľadne tohto zoskupenia a možnostiach vstupu navštívte Facebook stránku prípadne neváhajte a oslovte nás prostredníctvom E-Mailu.

Iná spolupráca

56.pssk – KVHS je taktiež otvorená spolupráci s inými podobne zameranými skupinami, ktoré nemajú priamu súvislosť s AČR alebo OSSR, alebo aj napriek podobnému zameraniu nemajú záujem o vstup do tohto zoskupenia a to v oblasti vzájomných cvičení, šíreniu informácií a vedomostí.
Rovnako sme otvorení možnostiam spolupráce s organizáciami a inštitúciami, ktoré sa venujú vojensko-spoločenskej oblasti, alebo organizujú vojensko-spoločenské podujatia (možnosť dynamickej či statickej ukážky a podobne).