O nás

Základne informácie o 56.prieskumnej skupine - KVHS o.z.

56.prieskumná skupina – klub vojenskej histórie a súčasnosti

Sme oficiálne registrovené občianske združenie zoskupujúce ľudí so záujmom o vojenstvo a vojenskú techniku. 56.pssk nenapodobuje žiadnu skutočne existujúcu jednotku. Vojenským zameraním našej jednotky je bojový prieskum a činnosť s tým spojená. Dalo by sa povedať, že 56.pssk je zameraním najbližšie prieskumnej čate bojového práporu. Naši členovia sa teda okrem bojových zručnosti zdokonaľujú aj v prieskumných odbornostiach, pozorovaní, maskovaní a množstve iných zaujímavých činnostiach.

Hlavná činnosť klubu je výcvik vojenskej taktiky podľa existujúcich techník a procedúr, ktoré využívajú moderné ozbrojené sily a armády rôznych krajín. Výcviky zahŕňajú množstvo aspektov vojenstva, ako sú napríklad topografia, zdravotná, spojovacia a strelecká príprava, maskovanie, práca s domácim obyvateľstvom, prežitie a mnoho daľších. 56.pssk sa pravidelne zúčastňuje medzinárodných cvičení CZE-SVK battlegroup. Okrem výcvikov taktiky sa 56.pssk zúčastňuje každoročne na spoločenských podujatiach, kde v spolupráci s inými klubmi vykonávaja dynamické ukážky pre verejnosť. Súčasťou takýchto ukážok býva vojenská technika, pyrotechnika a realistická simulácia boja moderných vojenských jednotiek.

Klub si osvojil výstižné motto vyplývajúce z jeho činnosti:
„PER OBEXES AD SCOPO“
..: Cez prekážky k cieľu! :..

56.pssk – KVHS má sídlo v Novom Meste nad Váhom, avšak členská báza je zo širokého okolia (Západné a Stredné Slovensko). Medzi členov klubu patria príslušníci ozbrojených síl a iných bezpečnostných zložiek, s reálnymi skúsenosťami z praxe, ale aj civilisti s rozsiahlymi vedomosťami a zručnosťami z oblasti vojenstva, ktoré nadobudli štúdiom rôznych materiálov a účasťou na odborných kurzoch. Nič z toho však nie je pre vstup do klubu podmienkou. Radi príjmeme aj úplného nováčika, ak nám dokáže, že je skutočne motivovaný. Motiváciu nám záujemcovia o vstup do klubu preukazujú na výberovom konaní, kde sú podrobení psychickej a fyzickej záťaži.
Členom klubu sa podľa platných zákonov SR môže stať každý občan SR alebo cudzí štátny príslušník, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a ktorý splní ostatné požiadavky uvedené v stanovách klubu (tieto podmienky sú uvedené aj v sekcii Nábor).
Ak ste členom existujúceho klubu, ktorý sa taktiež venuje vojenstvu, tak existuje možnosť spolupráce. Či už ide o výmenu informácii, poznatkov a skúseností, alebo spoločné cvičenia pre lepšiu simuláciu taktiky a boja. V prípade že máte záujem o takúto spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať.

Prečo vstúpiť do klubu

Vojenská činnosť je fyzicky aj psychicky náročná, no práve preto priťahuje ľudí, ktorí majú radi výzvy. Ak máte radi výzvy a radi sa prekonávate a objavujete hranice svojich schopností, toto netradičné hobby je pre Vás to pravé. Náš klub ponúka okrem takýchto príležitostí aj priateľský kolektív, ktorý funguje na báze kamarátstva, spolupráce a vzájomnej pomoci. Okrem profesionálnych zručností a vedomostí z oblasti vojenstva, získava každý z členov neopakovateľné zážitky.
Vďaka nášmu klubu, ktorý ma vybudované stále a dobré meno aj v medzinárodnom prostredí sa tieto netradičné zážitky dostanú na ešte vyššiu úroveň, než len pri "hraní sa na vlastnom ihrisku". V roku 2011 bola vytvorená aliancia military klubov z ČR a SR (56.pssk je jednou zo zakladajúcich jednotiek tejto aliancie), za účelom zlepšenia kvality výcvikov prostredníctvom spoločných cvičení a podujatí. Členské kluby sa niekoľko krát ročne stretávajú a podnikajú spolu komplexné tématické cvičenia, pri ktorých si odskúšajú schopnosti a vedomosti svojich členov.